SAMENWERKENDE PARTNERS

Dit jaar had de SmartPort Summit twee samenwerkende partners. Samen met deze partners streefde SmartPort naar hetzelfde doel: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. We moeten efficiënter met (schaarse) grondstoffen en materialen omgaan. Alleen op die manier kunnen we de gewenste CO2-reductie van 55% in 2030 realiseren en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Om deze doelen te behalen moeten bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen optrekken. 

Fieldlab Industrial Electrification (FLIE)

Het Fieldlab brengt spelers over de hele wereld samen in Rotterdam om de implementatie van elektrische technologieën, welke nodig zijn voor de energietransitie, te versnellen. Het Fieldlab is de plek waar de industrie kennis kan opdoen over de potentie van elektrificatie, nieuwe technologie kan testen en gereed kan maken voor implementatie. Daarnaast is het Fieldlab een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, Port of Rotterdam, InnovationQuarter, FME en TNO.

Voor meer informatie, ga naar www.flie.nl.

TKI Dinalog

TKI Dinalog is het Topconsortium Kennis en Innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog stimuleert sinds 2009 de ontwikkeling van toepasbare kennis voor innovaties in de logistiek en internationale logistieke ketens. We doen dat door het (co)financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten waarin we verschillende partijen samenbrengen. Voor de financiering werken we samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Voor meer informatie, ga naar www.dinalog.nl.

De SmartPort Summit 2023 werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland.