OVER SMARTPORT

Organisatie

SmartPort is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin. SmartPort vormt de kennishub van de Rotterdamse haven. Middels het inspireren, initiëren en het vormen van allianties stimuleert en financiert SmartPort wetenschappelijk onderzoek voor en door de bedrijven in de Rotterdamse haven in samenwerking met kennisinstituten.

Kennis ontwikkelen, delen en benutten vanuit één collectieve ambitie. De transitie naar de beste en slimste haven kan echter alleen succesvol verlopen, wanneer alle betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisontwikkeling de meeste impact heeft, wanneer er concrete vragen vanuit de markt aan ten grondslag liggen; en dat de beste resultaten ontstaan wanneer optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap.

Voor meer informatie ga naar www.smartport.nl