PROGRAMMA

Connecting the future
Kennis delen we over de energietransitie, digitalisering en automatisering van de logistiek en de maritieme infrastructuur. Wat als alle ontwikkelde kennis wordt toegepast? Hoe ziet de toekomst er dan uit? Wat is er nu nog nodig? Wat zijn de nieuwe vraagstukken? Hoe ziet de Rotterdamse Haven er dan uit in 2050? Dat is hét thema voor deze SmartPort Summit.

Challenges
Laat u tijdens een van onze roadmap challenges meevoeren in de grote uitdagingen die er zijn in de energietransitie, digitalisering en automatisering van de logistiek en de maritieme infrastructuur die in sneltreinvaart op de haven af komen. Weet u anderen zover te krijgen om gezamenlijk deze dilemma’s aan te pakken of laat u de haven aan haar lot over? Tijdens deze spannende challenges komt u erachter hoe toegang tot informatie, verschillende rollen en belangen de innovatieprocessen beïnvloeden. Neem plaats aan tafel, of beland op het menu…

Programma

12.00 – 13.30

Ontvangst met netwerklunch & innovation street

13.30 – 15.00

Plenair programma met o.a. Mel Kroon & Siebren Zijlstra

15.00 – 17.00

Challenges

17.00 – 18.00

Netwerkborrel

Sprekers

Bio Mel Kroon
Mel Kroon werd in 2002 benoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT, Onder zijn leiderschap heeft TenneT zich ontwikkeld tot een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder voor zo’n 41 miljoen eindgebruikers. In de afgelopen 20 jaar is TenneT’s activawaarde toegenomen van 500 miljoen naar ruim 20 miljard euro. Mel Kroon (60) is per 1 september 2018 afgetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van TenneT. Mel is recentelijk aangetreden als o.a. adviseur bij GroenLeven

Bio Siebren Zijlstra
Siebren Zijlstra is CFO voor GroenLeven en BayWa re Solar Nederland. Als investeringsdirecteur bij Babcock & Brown (Australische gevestigde infrastructuurbeheerder) in München en Amsterdam heeft hij diverse contracten gesloten en uitgevoerd in Noordwest-Europa. Siebren heeft tevens ruime ervaring opgedaan bij o.a. TenneT en als eigenaar van Sinne Wente in aandelenfinanciering, fusies, overnames en initiatieven van digitalisering in de electriciteits, telecommunicatiesector en in de olie- en gas sector.

Siebren is een veel gevraagd spreker op het gebied van strategische maatschappelijke ontwikkelingen en technologische kapitaalmarkt perspectieven.

Deelname aan de SmartPort Summit 2018 is op basis van invitation only. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag deelnamen aan de Summit stuur dan een email naar de organisatie via info@smartportsummit.nl.
Deelname aan de SmartPort Summit 2018 is gratis. U kunt kosteloos annuleren tot een week voor aanvang van het event, daarna zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Initiatiefnemers van SmartPort