PROGRAMMA

Van abstracte ambities naar concrete kansen
Dit jaar bestond de SmartPort Summit uit een ochtend- en middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma werd er aandacht besteed aan SmartPort projecten. Hieronder vind je het overzicht van het ochtendprogramma.

Ochtendprogramma
09:30 – 10:00 uur Ontvangst en tijd voor koffie
10:00 – 12:00 uur Kennissessies onderzoeksprojecten KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KENNISSESSIES

Middagprogramma

TijdstipProgramma-onderdeel
12.00 - 13.00 uurOntvangst in Rotterdam Ahoy met lunch
13.00 - 13.15 uurWelkom met Marlies Sikken, directeur SmartPort en dagvoorzitter Peter Melis
13.15 - 14.00 uurKeynote presentatie prof.dr. Michael Braungart
Prof.dr. Michael Braungart neemt je als mede-grondlegger van het Cradle-to-cradle concept en circulair expert mee in zijn filosofie. Hij gaat uit van de gedachte ‘afval is voedsel’ waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kunnen worden in een oneindige cyclus in de biosfeer (natuur) of de technosfeer (alle technische dingen die we maken). Mooie inspirerende ambities om de dag mee te beginnen.

Prof.dr. Michael Braungart is oprichter en wetenschappelijk directeur van BRAUNGART EPEA en samen met William McDonough de grondlegger van het welbekende ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Sinds 2008 is hij ook verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft, momenteel als visiting professor
14.00 - 14.30 uurKansen en uitdagingen rond circulariteit voor de Rotterdamse haven
Met de ambitie de meest duurzame haven van de wereld te zijn, streeft de Rotterdamse haven ernaar in 2030 zo’n 55% CO2-reductie te realiseren en in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn. Een belangrijk onderdeel voor het behalen van deze ambitie is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Waar staan we nu?

In opdracht van en in samenwerking met SmartPort maakt TNO een inventarisatie van de kansen en uitdagingen rond circulariteit voor de Rotterdamse haven. De huidige situatie (sterktes, zwaktes) evenals de toekomstige ontwikkelingen (kansen, uitdagingen) worden in kaart gebracht. Tijdens de Summit presenteert het SmartPort team de tussentijdse resultaten.
14.30 - 15.30 uurBreak-out sessies - Van abstracte ambities naar concrete kansen
In break-out sessies gaan we gezamenlijk aan de slag met actuele, circulaire praktijkvoorbeelden uit de Rotterdamse haven.

Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen van deze praktijkvoorbeelden? Wat is er nodig voor opschaling en welke kennis ontbreekt er nog?
15.30 - 15.45 uurKorte pauze
15.45 - 16.30 uurKeynote presentatie Roy op het Veld
Roy op het Veld is freelance journalist en toonaangevend auteur op het snijvlak van economie, energie en klimaat.

Hij geeft inzicht in de complexiteit van het klimaatvraagstuk, de invloed van geopolitieke ontwikkelingen en het effect daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven. Zijn kennis van de haven en het aanvoelen van de balans tussen ambitie en realiteit maken nog concreter wat we te doen hebben in de transitie naar een circulaire haven.
16.30 - 17.00 uurPanel en afsluiting
Voor een daadwerkelijke transitie is een systeemverandering nodig. Daar zijn vele spelers bij nodig. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en wetenschap reflecteren op de dag en gaan in op welke vervolgstappen er nodig zijn.
17.00 - 18.00 uurNetwerkborrel
Tijd om bij te praten met oude bekenden en nieuwe gezichten.